REIKI

Reiki vyjadřuje životadárnou energii, která podporuje veškerý život na této planetě, překládá se jako „Boží moudrost“. Jde o přenos léčivé energie, kterou působíme na fyzické či psychické problémy a můžeme ji využívat i v běžných životních situacích, kdy prožíváme stres a napětí.

Reiki pomáhá rozpouštět zablokovanou energii našeho těla, očišťuje tělo a mysl od toxinů a vede nás k vytvoření rovnováhy. Podporuje schopnost buněk lidského těla obnovovat se k dokonalosti. Pracovat s energií Reiki není těžké se naučit a nevyžaduje to ani žádné zvláštní schopnosti. Její působení velmi ocení všichni, jež pracují s nemocnými a starými lidmi, nebo poskytují různé služby (např. masérské a kosmetické).

Reiki je bezpečné.

Působením této energie  nemůžeme nikomu ublížit, každý jedinec si vezme pouze tolik energie, kolik potřebuje. Při pravidelném působení Reiki dále pomáhá k rozvoji našich přirozených schopností – jako je mimosmyslové vnímaní, zvyšování intuice, jež mnozí vnímají jako něco nadpřirozeného. Stane-li se tato energie součástí našeho každodenního života, přinese nám nové uvědomění a posílí schopnost převzít zodpovědnost za své zdraví a svůj život.

Energii Reiki může přijímat každý člověk bez rozdílu věku, zvířata i rostliny. Předávat ji může však pouze člověk zasvěcený do určitého stupně Reiki.

Kurzy Reiki

Na každém kurzu se dozvíte jak pracovat s energií příslušného stupně.

I. STUPEŇ

Naučíte se, jak používat Reiki pro sebe i ostatní. Již první stupeň Reiki může nastartovat v těle očistný proces ve všech úrovních.

II. STUPEŇ

Druhý stupeň je určen pro zájemce, kteří již mají nějaké zkušenosti s používáním energie Reiki na sobě i ostatních. Proběhne iniciace 3 symbolů, které nám rozšíří možnosti práce s energií a umožní léčení a přenos energie na dálku.

III. STUPEŇ

Třetí stupeň Reiki je mistrovský, budete schopni aktivovat sílu čtvrtého symbolu. Po absolvování třetího stupně Reiki se mnohonásobně zesílí proudění energie.

Close Menu