ONE BRAIN

Metoda One Brain je jedna z nejznámějších technik, která využívá kineziologického testování. Vychází z lékařských poznatků o mozku a je vhodná pro klienty všech věkových kategorií – ať už řeší konkrétní téma, nebo ji využijí k osobnímu růstu a rozvoji.

Při terapii zjistíme konkrétní pocity a emoce, které stojí za našimi problémy, kdy jsme tyto emoce prožívali a jak ovlivnily naše systémy přesvědčení. Pomocí různých korekcí, které provádíme za plného vědomí, uvolníme jak tyto emoce, systémy přesvědčení tak napětí a zablokovanou energii. Během terapie dochází k ideálnímu sjednocení a fungování levé a pravé hemisféry, což nám umožňuje a nabízí nové možnosti při řešení našich problémů.

Naše levá hemisféra představuje mužskou složku našeho já, zahrnuje centrum logického a analytického myšlení, vnímá čas, hodnotí, posuzuje, vnímá strach a bolest. Naopak pravá hemisféra je nositelkou ženské složky našeho já, pracuje s city, barvami, je zaměřená na celek, nesoudí. Je centrem hudebních a uměleckých schopností. U většiny lidí je vždy jedna z hemisfér v převaze.

K čemu terapii využívám?

Terapie One Brain může pomoci s dyslexií, poruchami učení, logopedickými vadami, nesoustředěností, zadrháváním. Pomáhá také s problémy s vylučováním, s dýcháním, astmatem, nízkým sebevědomím, řeší potíže s komunikací, emoce spojené se smrtí, alergie, bolesti zad a hlavy, problémy s otěhotněním či v těhotenství, bolestivou a nepravidelnou menstruací, či poruchami spánku. Najdeme příčinu únavy a vyčerpání, vyřešíme psychické potíže a deprese, vztahové problémy, trávící problémy a mnoho dalších. U miminek čistíme emoce spojené s porodem.

Náš mozek = největší biologický počítač

„Mozek je nejkomplikovanější orgán lidského těla a má velký význam pro zdravotní stav a duševní vývoj člověka“

z knihy Sílu šedým buňkám

Je to tak – náš mozek pracuje jako biologický počítač, který zaznamenává a ukládá všechny námi prožité situace, které jsou vždy provázeny emocemi. Situace sama o sobě není pro nás problém, i když si často myslíme, že stresem je právě situace (dopravní špička, čekání na úřadě atd.), problém nám způsobuje naše vnímání celé situace a emoce, které v danou chvíli cítíme. Tyto emoce spustí v našem těle proces, který zablokuje konkrétní oblast našeho fyzického těla a toto zůstává trvale uloženo v jeho buněčné paměti. Kromě našich emocí, ovlivňují naše zdraví také systémy přesvědčení, které se předávají v rodině, ve které vyrůstáme z generace na generaci.

Jak náš mozek nejčastěji funguje?

Často si říkáme, že příště až nastane „konkrétní situace“, tak udělám či řeknu jinak. A když znovu nastane, zvládneme ji, jak jsme si předsevzali, anebo opakujeme stejný postoj a reagujeme jako posledně a znovu opakujeme stejný vzorec chování? Většinou se chováme stále stejně, protože ve chvíli, kdy nastane „situace“, tak určitá část našeho mozku vyhledává ve své paměti, zda jsme již stejné či obdobné situace řešili. A pokud ano, tak odpojí část mozku, který nabízí a umožňuje nové možnosti a řešení. Mozek tak nemůže využít svou plnou kapacitu při řešení problému a nabízí nám pouze řešení, které jsme již dříve použili a máme uložené ve svém podvědomí jako vzor pro řešení obdobných situací. V dětství a dospívání si vytvoříme většinu svých přesvědčení o životě a tyto nám pak mozek nabízí po celý zbytek života. Je to stejné jako bychom při jízdě autem vždy používali pouze mapy staré 30-50 let, i když bychom mohli použít mapu novou nebo navigaci.

Zeptáme-li se těla a začneme-li s ním komunikovat a řešit své problémy a emoce, otevřou se nám „Nekonečné možnosti“, jak změnit svůj život.

Close Menu