Láska... Zdraví... Harmonie... Soulad... Štěstí... Vděčnost... Porozumění...

Terapie One Brain, AFTKineziologie Vám pomohou pochopit a odblokovat Vaše problémy, emoce a pocity, které Vás trápí a ovlivňují kvalitu Vašeho života. I když prožíváte bolest, smutek, bezmocnost, trápení, úzkost, závislost, vždy existuje cesta vzhůru…

Nauka o pohybu svalů, které kromě fyzického pohybu také reagují na všechny situace a podněty z okolí. A to i když si to sami neuvědomujeme. Mozek totiž stále zpracovává podněty z okolí a vysílá signály do svalů – a ty se buď napnou nebo povolí…

One Brain je jedna z nejznámějších metod, které využívají kineziologického testování, a vychází z lékařských poznatků o mozku. Může pomoci s dyslexií, poruchami učení, logopedickými vadami, nesoustředěností, zadrháváním a dalšími problémy…

Jde o přenos léčivé energie, kterou působíme na fyzické či psychické problémy a můžeme ji využívat i v běžných životních situacích, kdy prožíváme stres a napětí. Pomáhá rozpouštět zablokovanou energii našeho těla a vede nás k vytvoření rovnováhy…

Close Menu