KINEZIOLOGIE

Kineziologie je nauka o pohybu svalů, které nám nejen umožňují fyzický pohyb, ale reagují i na všechny situace a podněty z okolí. I když si to neuvědomujeme, tak všechny podněty a informace z našeho okolí mozek zpracuje a vyhodnotí je. A pak vyšle signál do našeho těla – našich svalů. A ty se buď napnou nebo povolí.

Prakticky to známe všichni. Řekneme malému dítěti radostnou zprávu (výlet, zmrzlina) a většina dětí projeví radost pohybem. Začnou skákat, tleskat, výskat. Tento pohyb jim umožnilo napnutí svalu.

Naopak špatnou zprávu často uvedeme slovy „sedni si, musím Ti něco říct“… Protože někde v podvědomí víme, že negativní zpráva vyvolá v těle nerovnováhu a svaly se oslabí.

Tímto způsobem naše svaly reagují opravdu na vše, co se kolem nás děje. Dlouhodobé vypětí a stres se pak projevuje trvalou nerovnováhou a oslabením svalů, které jsou pak příčinou zdravotních problémů.

Při odblokování se využívá kineziologického testování, které terapeutovi pomáhá zjistit potřebné informace – pocity a emoce, které máme uložené ve svém podvědomí. Při testování se terapeut jemně dotýká paží klienta a z pohybu svalů odečítá odpovědi na otázky, které pokládá.

Tělo s námi hovoří o skutečných pocitech, jak jsme se cítili v minulosti a ne jak si myslíme, že jsme se cítili. S odstupem času se vždy intenzita a pohled na danou událost mění, a proto vědomé odpovědi by byly nepřesné.

Kineziologickým testováním lze také zjistit prospěšnost určitých potravin, či alergické reakce na různé potraviny nebo vhodnost různých potravinových doplňků.

V současnosti využívá kineziologického testování více technik, neboť je to nejlepší, nejjednodušší a nejpřesnější prostředek ke komunikaci s tělem. Dokonce i ve světě přibývá stále více lékařů, kteří ho využívají při stanovení diagnózy.

 

U zrodu kineziologie stál v 60. letech minulého století chiropraktik George Goodheart.

Aplikovaná kineziologie, která byla v 70 letech zpracována pro laiky. Časem pak vzniklo mnoho různých druhů kineziologie a jejího využití. Jednou z nich jsou kineziologické cviky, které pomáhají aktivovat naši životní sílu a udržují rovnováhu v našem těle. Tyto cviky je velmi prospěšné spojit s odblokováním již nahromaděných a nezpacovaných našich pocitů a emocí.

Cviky se zaměřují na hrubý motorický pohyb (chůze), jemný motorický pohyb (např. psaní, čtení) a nejjemnější motorický pohyb (myšlenky, soustředění)

George Goodheard, zdroj http://www.neuroprocare.com

This is heading element

Close Menu